/ 4 نظر / 9 بازدید
دوست تو _ مریم

من اولين باره ميام اينجا .نمی دونم اين نقاشيا و شعرا مال خودتونه يا نه . ولی در کل جای باحاليه . به منم سر بزن ناآشنا جان!

s

EYNJA KASIST PENHAN,YE GHALAMO BAYAD BARDASHT BE TANHAEY FORSATY NADAD

پسر بهار

سلام ، متن خاطره در شب ادراک آدمي گاه فيلسوفانه هذيان مي گويد و گاه عاشقانه از فلسفه زيستني عجيب مي گويد

شاهد

دوست داشتن تو مثل شستن آب است. ميبينی در چه حماقت جسورانه ای تنهايم.... يه طرح کوچولو از من، تقديم به تو دوست نديده