آسمان

از هر چه سقف بیزارم

از اتاق ها و پناهکده ها

که امنیت خرد تردیدند

پس بر بام خانه

سقف بزرگ را جستجو می کنم

آن اطمینان محکم که فرونریزد

از هر چه سقف بیزارم

که آوار امنیت را بر سر دلم

بارها شانه خرد کرده ام

از هر چه سقف بیزارم

آن سقف ترین بی سقفی ها را نشانم دهید!

<پونه ندائی>

/ 1 نظر / 7 بازدید

چقدر دلم براي وبلاگت تنگ شده بود .فقط جاي شعر حميد مصدق كه اون بالا بود خاليه.هميشه جمله هاي قشنگ را از وبلاگت پيدا ميكردم.اميدوارم هميشه موفق باشي